Mùa giải:

WC 2018: Vòng loại Châu Âu - 2018 Russia

Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Thụy Điển 4 2 1 1 6 3 3 7
4 Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6
5 Belarus 4 0 2 2 2 6 -4 2
6 Luxembourg 4 0 1 3 5 9 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Bulgaria 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Thụy Điển 2 1 1 0 4 1 3 4
4 Hà Lan 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Belarus 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Luxembourg 2 0 0 2 1 4 -3 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Hà Lan 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Pháp 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Thụy Điển 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Luxembourg 2 0 1 1 4 5 -1 1
5 Belarus 2 0 0 2 1 5 -4 0
6 Bulgaria 2 0 0 2 1 7 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Thụy Điển 4 2 1 1 6 3 3 7
4 Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6
5 Belarus 4 0 2 2 2 6 -4 2
6 Luxembourg 4 0 1 3 5 9 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Bulgaria 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Thụy Điển 2 1 1 0 4 1 3 4
4 Hà Lan 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Belarus 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Luxembourg 2 0 0 2 1 4 -3 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Hà Lan 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Pháp 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Thụy Điển 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Luxembourg 2 0 1 1 4 5 -1 1
5 Belarus 2 0 0 2 1 5 -4 0
6 Bulgaria 2 0 0 2 1 7 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 4 4 0 0 9 3 6 12
2 Bồ Đào Nha 4 3 0 1 16 3 13 9
3 Hungary 4 2 1 1 8 3 5 7
4 Faroe Islands 4 1 1 2 2 8 -6 4
5 Latvia 4 1 0 3 2 8 -6 3
6 Andorra 4 0 0 4 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Thụy Sỹ 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Hungary 2 1 0 1 6 3 3 3
4 Faroe Islands 2 0 1 1 0 6 -6 1
5 Andorra 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Latvia 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 2 2 0 0 5 3 2 6
2 Hungary 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Bồ Đào Nha 2 1 0 1 6 2 4 3
4 Faroe Islands 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Latvia 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Andorra 2 0 0 2 0 10 -10 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 4 4 0 0 9 3 6 12
2 Bồ Đào Nha 4 3 0 1 16 3 13 9
3 Hungary 4 2 1 1 8 3 5 7
4 Faroe Islands 4 1 1 2 2 8 -6 4
5 Latvia 4 1 0 3 2 8 -6 3
6 Andorra 4 0 0 4 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Thụy Sỹ 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Hungary 2 1 0 1 6 3 3 3
4 Faroe Islands 2 0 1 1 0 6 -6 1
5 Andorra 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Latvia 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 2 2 0 0 5 3 2 6
2 Hungary 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Bồ Đào Nha 2 1 0 1 6 2 4 3
4 Faroe Islands 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Latvia 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Andorra 2 0 0 2 0 10 -10 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 4 4 0 0 16 0 16 12
2 Bắc Ireland 4 2 1 1 8 2 6 7
3 Azerbaijan 4 2 1 1 2 4 -2 7
4 CH Séc 4 1 2 1 2 4 -2 5
5 Na Uy 4 1 0 3 5 7 -2 3
6 San Marino 4 0 0 4 1 17 -16 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bắc Ireland 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Đức 2 2 0 0 5 0 5 6
3 CH Séc 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Azerbaijan 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Na Uy 2 1 0 1 4 4 0 3
6 San Marino 2 0 0 2 0 9 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 2 2 0 0 11 0 11 6
2 Azerbaijan 3 1 1 1 1 4 -3 4
3 Bắc Ireland 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Na Uy 2 0 0 2 1 3 -2 0
5 CH Séc 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 San Marino 2 0 0 2 1 8 -7 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 4 4 0 0 16 0 16 12
2 Bắc Ireland 4 2 1 1 8 2 6 7
3 Azerbaijan 4 2 1 1 2 4 -2 7
4 CH Séc 4 1 2 1 2 4 -2 5
5 Na Uy 4 1 0 3 5 7 -2 3
6 San Marino 4 0 0 4 1 17 -16 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bắc Ireland 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Đức 2 2 0 0 5 0 5 6
3 CH Séc 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Azerbaijan 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Na Uy 2 1 0 1 4 4 0 3
6 San Marino 2 0 0 2 0 9 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 2 2 0 0 11 0 11 6
2 Azerbaijan 3 1 1 1 1 4 -3 4
3 Bắc Ireland 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Na Uy 2 0 0 2 1 3 -2 0
5 CH Séc 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 San Marino 2 0 0 2 1 8 -7 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Serbia 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Wales 4 1 3 0 8 4 4 6
4 Áo 4 1 1 2 6 7 -1 4
5 Georgia 4 0 2 2 3 5 -2 2
6 Moldova 4 0 1 3 2 11 -9 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Wales 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Serbia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Ireland 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Áo 2 0 1 1 2 3 -1 1
5 Georgia 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 Moldova 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Serbia 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Áo 2 1 0 1 4 4 0 3
4 Wales 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Georgia 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Moldova 2 0 1 1 1 5 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Serbia 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Wales 4 1 3 0 8 4 4 6
4 Áo 4 1 1 2 6 7 -1 4
5 Georgia 4 0 2 2 3 5 -2 2
6 Moldova 4 0 1 3 2 11 -9 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Wales 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Serbia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Ireland 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Áo 2 0 1 1 2 3 -1 1
5 Georgia 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 Moldova 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Serbia 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Áo 2 1 0 1 4 4 0 3
4 Wales 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Georgia 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Moldova 2 0 1 1 1 5 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ba Lan 4 3 1 0 10 5 5 10
2 Montenegro 4 2 1 1 9 4 5 7
3 Đan Mạch 4 2 0 2 7 5 2 6
4 Romania 4 1 2 1 6 4 2 5
5 Armenia 4 1 0 3 4 10 -6 3
6 Kazakhstan 4 0 2 2 3 11 -8 2
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đan Mạch 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Ba Lan 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Montenegro 1 1 0 0 5 0 5 3
4 Armenia 2 1 0 1 3 7 -4 3
5 Kazakhstan 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Romania 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Romania 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Ba Lan 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Montenegro 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Đan Mạch 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Armenia 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Kazakhstan 2 0 0 2 1 9 -8 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ba Lan 4 3 1 0 10 5 5 10
2 Montenegro 4 2 1 1 9 4 5 7
3 Đan Mạch 4 2 0 2 7 5 2 6
4 Romania 4 1 2 1 6 4 2 5
5 Armenia 4 1 0 3 4 10 -6 3
6 Kazakhstan 4 0 2 2 3 11 -8 2
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đan Mạch 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Ba Lan 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Montenegro 1 1 0 0 5 0 5 3
4 Armenia 2 1 0 1 3 7 -4 3
5 Kazakhstan 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Romania 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Romania 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Ba Lan 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Montenegro 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Đan Mạch 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Armenia 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Kazakhstan 2 0 0 2 1 9 -8 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Anh 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Slovenia 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Slovakia 4 2 0 2 7 2 5 6
4 Lithuania 4 1 2 1 5 7 -2 5
5 Scotland 4 1 1 2 6 8 -2 4
6 Malta 4 0 0 4 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovakia 3 2 0 1 7 1 6 6
2 Anh 2 2 0 0 5 0 5 6
3 Lithuania 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Slovenia 2 1 1 0 1 0 1 4
5 Scotland 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Malta 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovenia 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Anh 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Scotland 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Lithuania 2 0 1 1 1 5 -4 1
5 Slovakia 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 Malta 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Anh 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Slovenia 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Slovakia 4 2 0 2 7 2 5 6
4 Lithuania 4 1 2 1 5 7 -2 5
5 Scotland 4 1 1 2 6 8 -2 4
6 Malta 4 0 0 4 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovakia 3 2 0 1 7 1 6 6
2 Anh 2 2 0 0 5 0 5 6
3 Lithuania 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Slovenia 2 1 1 0 1 0 1 4
5 Scotland 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Malta 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovenia 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Anh 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Scotland 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Lithuania 2 0 1 1 1 5 -4 1
5 Slovakia 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 Malta 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 3 1 0 15 1 14 10
2 Italia 4 3 1 0 11 4 7 10
3 Israel 4 3 0 1 8 5 3 9
4 Albania 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 Macedonia FYR 4 0 0 4 4 11 -7 0
6 Liechtenstein 4 0 0 4 1 16 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 2 2 0 0 12 0 12 6
2 Israel 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Albania 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Italia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 3 5 -2 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Italia 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Israel 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Tây Ban Nha 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Albania 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 1 6 -5 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 3 1 0 15 1 14 10
2 Italia 4 3 1 0 11 4 7 10
3 Israel 4 3 0 1 8 5 3 9
4 Albania 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 Macedonia FYR 4 0 0 4 4 11 -7 0
6 Liechtenstein 4 0 0 4 1 16 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 2 2 0 0 12 0 12 6
2 Israel 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Albania 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Italia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 3 5 -2 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Italia 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Israel 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Tây Ban Nha 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Albania 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 1 6 -5 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 4 4 0 0 21 1 20 12
2 Hy Lạp 4 3 1 0 9 2 7 10
3 Bosnia 4 2 1 1 8 5 3 7
4 Đảo Síp 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Estonia 4 1 0 3 5 15 -10 3
6 Gibraltar 4 0 0 4 2 17 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Bosnia 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Hy Lạp 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Estonia 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Đảo Síp 2 1 0 1 3 4 -1 3
6 Gibraltar 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 9 0 9 6
2 Hy Lạp 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Bosnia 2 0 1 1 1 5 -4 1
4 Đảo Síp 2 0 0 2 0 4 -4 0
5 Gibraltar 2 0 0 2 1 7 -6 0
6 Estonia 2 0 0 2 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 4 4 0 0 21 1 20 12
2 Hy Lạp 4 3 1 0 9 2 7 10
3 Bosnia 4 2 1 1 8 5 3 7
4 Đảo Síp 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Estonia 4 1 0 3 5 15 -10 3
6 Gibraltar 4 0 0 4 2 17 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Bosnia 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Hy Lạp 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Estonia 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Đảo Síp 2 1 0 1 3 4 -1 3
6 Gibraltar 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 9 0 9 6
2 Hy Lạp 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Bosnia 2 0 1 1 1 5 -4 1
4 Đảo Síp 2 0 0 2 0 4 -4 0
5 Gibraltar 2 0 0 2 1 7 -6 0
6 Estonia 2 0 0 2 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Ukraine 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Iceland 4 2 1 1 6 5 1 7
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 1 2 1 5 5 0 5
5 Phần Lan 4 0 1 3 3 6 -3 1
6 Kosovo 4 0 1 3 1 12 -11 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ukraine 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Iceland 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Croatia 2 1 1 0 3 1 2 4
5 Phần Lan 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Kosovo 1 0 0 1 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Ukraine 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Iceland 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Kosovo 3 0 1 2 1 6 -5 1
6 Phần Lan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Ukraine 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Iceland 4 2 1 1 6 5 1 7
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 1 2 1 5 5 0 5
5 Phần Lan 4 0 1 3 3 6 -3 1
6 Kosovo 4 0 1 3 1 12 -11 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ukraine 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Iceland 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Croatia 2 1 1 0 3 1 2 4
5 Phần Lan 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Kosovo 1 0 0 1 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Ukraine 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Iceland 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Kosovo 3 0 1 2 1 6 -5 1
6 Phần Lan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Chọn ngày Hôm nay »
BẢNG XẾP HẠNG
1 Chelsea 25 34 60
2 Man City 25 22 52
3 Tottenham 25 28 50
4 Arsenal 25 26 50
5 Liverpool 25 24 49
6 Man United 25 17 48
7 Everton 25 13 41
8 West Bromwich 25 3 37
9 Stoke City 25 -6 32
10 West Ham 25 -9 32
11 Southampton 25 -3 30
12 Burnley 25 -9 30
13 Watford 25 -13 30
14 Bournemouth 25 -14 26
15 Swansea City 25 -23 24
16 Middlesbrough 25 -8 22
17 Leicester City 25 -19 21
18 Hull City 25 -27 20
19 Crystal Palace 25 -14 19
20 Sunderland 25 -22 19
Xem thêm »
1 Bayern Munich 21 33 50
2 RB Leipzig 21 17 45
3 Dortmund 21 20 37
4 Hoffenheim 21 17 37
5 Frankfurt 21 5 35
6 Hertha 21 4 34
7 Cologne 21 11 33
8 Leverkusen 21 4 30
9 Freiburg 21 -8 30
10 Schalke 04 21 3 26
11 M'gladbach 21 -6 26
12 Mainz 21 -8 25
13 Augsburg 21 -8 24
14 Wolfsburg 21 -12 22
15 Hamburg 21 -16 20
16 Werder Bremen 21 -16 19
17 Ingolstadt 21 -13 18
18 Darmstadt 21 -27 12
Xem thêm »
1 Juventus 25 36 63
2 Roma 25 32 56
3 Napoli 25 33 54
4 Internazionale 25 16 48
5 Atalanta 25 14 48
6 Lazio 25 15 47
7 Milan 25 7 44
8 Fiorentina 25 7 40
9 Torino 25 6 35
10 Sampdoria 25 -1 34
11 Chievo 25 -8 32
12 Sassuolo 25 -6 30
13 Udinese 25 -6 29
14 Cagliari 25 -18 28
15 Bologna 25 -15 27
16 Genoa 25 -13 25
17 Empoli 25 -20 22
18 Palermo 25 -28 14
19 Crotone 25 -23 13
20 Pescara 25 -28 12
Xem thêm »
1 Monaco 26 52 59
2 PSG 26 32 56
3 Nice 26 22 56
4 Lyon 25 18 43
5 S-E'tienne 26 10 39
6 Marseille 26 4 39
7 Bordeaux 26 1 39
8 Toulouse 26 3 34
9 Guingamp 26 -3 34
10 Rennes 26 -6 33
11 Montpellier 26 -5 32
12 Angers 26 -11 30
13 Nantes 25 -15 30
14 Lille 26 -8 29
15 Caen 26 -17 28
16 Metz 25 -20 28
17 Dijon 26 -5 27
18 Nancy 26 -16 27
19 Bastia 25 -11 23
20 Lorient 26 -25 22
Xem thêm »
1 Real Madrid 22 37 52
2 Barcelona 23 44 51
3 Sevilla 23 18 49
4 Atlético Madrid 23 24 45
5 Sociedad 23 4 41
6 Villarreal 23 15 39
7 Eibar 23 5 35
8 Bilbao 23 0 35
9 Celta Vigo 22 0 33
10 Espanyol 23 -1 32
11 Deportivo Alavés 23 -6 30
12 Las Palmas 23 -3 28
13 Málaga 23 -6 26
14 Valencia 23 -8 26
15 Real Betis 22 -13 24
16 Deportivo 22 -9 19
17 Leganés 23 -23 18
18 Sporting Gijón 23 -22 16
19 Granada 23 -28 16
20 Osasuna 23 -28 10
Xem thêm »
1 Hà Nội FC 26 17 50
2 Hải Phòng 26 15 50
3 SHB Đà Nẵng 26 16 49
4 Than Quảng Ninh 26 8 44
5 Quảng Nam 26 12 42
6 FLC Thanh Hóa 26 9 42
7 Sài Gòn FC 26 2 36
8 Sanna Khánh Hoà 26 4 36
9 Sông Lam Nghệ An 26 -2 34
10 B. Bình Dương 26 2 34
11 XSKT Cần Thơ 26 1 34
12 Hoàng Anh Gia Lai 26 -11 30
13 Long An 26 -28 19
14 Đồng Tháp 26 -45 8
Xem thêm »