Mùa giải:

WC 2018: Vòng loại Châu Âu - 2018 Russia

Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Thụy Điển 4 2 1 1 6 3 3 7
4 Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6
5 Belarus 4 0 2 2 2 6 -4 2
6 Luxembourg 4 0 1 3 5 9 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Bulgaria 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Thụy Điển 2 1 1 0 4 1 3 4
4 Hà Lan 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Belarus 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Luxembourg 2 0 0 2 1 4 -3 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Hà Lan 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Pháp 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Thụy Điển 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Luxembourg 2 0 1 1 4 5 -1 1
5 Belarus 2 0 0 2 1 5 -4 0
6 Bulgaria 2 0 0 2 1 7 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 4 3 1 0 7 2 5 10
2 Hà Lan 4 2 1 1 8 4 4 7
3 Thụy Điển 4 2 1 1 6 3 3 7
4 Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6
5 Belarus 4 0 2 2 2 6 -4 2
6 Luxembourg 4 0 1 3 5 9 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Pháp 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Bulgaria 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Thụy Điển 2 1 1 0 4 1 3 4
4 Hà Lan 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Belarus 2 0 2 0 1 1 0 2
6 Luxembourg 2 0 0 2 1 4 -3 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Hà Lan 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Pháp 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Thụy Điển 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Luxembourg 2 0 1 1 4 5 -1 1
5 Belarus 2 0 0 2 1 5 -4 0
6 Bulgaria 2 0 0 2 1 7 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 4 4 0 0 9 3 6 12
2 Bồ Đào Nha 4 3 0 1 16 3 13 9
3 Hungary 4 2 1 1 8 3 5 7
4 Faroe Islands 4 1 1 2 2 8 -6 4
5 Latvia 4 1 0 3 2 8 -6 3
6 Andorra 4 0 0 4 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Thụy Sỹ 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Hungary 2 1 0 1 6 3 3 3
4 Faroe Islands 2 0 1 1 0 6 -6 1
5 Andorra 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Latvia 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 2 2 0 0 5 3 2 6
2 Hungary 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Bồ Đào Nha 2 1 0 1 6 2 4 3
4 Faroe Islands 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Latvia 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Andorra 2 0 0 2 0 10 -10 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 4 4 0 0 9 3 6 12
2 Bồ Đào Nha 4 3 0 1 16 3 13 9
3 Hungary 4 2 1 1 8 3 5 7
4 Faroe Islands 4 1 1 2 2 8 -6 4
5 Latvia 4 1 0 3 2 8 -6 3
6 Andorra 4 0 0 4 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha 2 2 0 0 10 1 9 6
2 Thụy Sỹ 2 2 0 0 4 0 4 6
3 Hungary 2 1 0 1 6 3 3 3
4 Faroe Islands 2 0 1 1 0 6 -6 1
5 Andorra 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Latvia 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Thụy Sỹ 2 2 0 0 5 3 2 6
2 Hungary 2 1 1 0 2 0 2 4
3 Bồ Đào Nha 2 1 0 1 6 2 4 3
4 Faroe Islands 2 1 0 1 2 2 0 3
5 Latvia 2 1 0 1 2 4 -2 3
6 Andorra 2 0 0 2 0 10 -10 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 4 4 0 0 16 0 16 12
2 Bắc Ireland 4 2 1 1 8 2 6 7
3 Azerbaijan 4 2 1 1 2 4 -2 7
4 CH Séc 4 1 2 1 2 4 -2 5
5 Na Uy 4 1 0 3 5 7 -2 3
6 San Marino 4 0 0 4 1 17 -16 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bắc Ireland 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Đức 2 2 0 0 5 0 5 6
3 CH Séc 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Azerbaijan 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Na Uy 2 1 0 1 4 4 0 3
6 San Marino 2 0 0 2 0 9 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 2 2 0 0 11 0 11 6
2 Azerbaijan 3 1 1 1 1 4 -3 4
3 Bắc Ireland 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Na Uy 2 0 0 2 1 3 -2 0
5 CH Séc 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 San Marino 2 0 0 2 1 8 -7 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 4 4 0 0 16 0 16 12
2 Bắc Ireland 4 2 1 1 8 2 6 7
3 Azerbaijan 4 2 1 1 2 4 -2 7
4 CH Séc 4 1 2 1 2 4 -2 5
5 Na Uy 4 1 0 3 5 7 -2 3
6 San Marino 4 0 0 4 1 17 -16 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bắc Ireland 2 2 0 0 8 0 8 6
2 Đức 2 2 0 0 5 0 5 6
3 CH Séc 3 1 2 0 2 1 1 5
4 Azerbaijan 1 1 0 0 1 0 1 3
5 Na Uy 2 1 0 1 4 4 0 3
6 San Marino 2 0 0 2 0 9 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đức 2 2 0 0 11 0 11 6
2 Azerbaijan 3 1 1 1 1 4 -3 4
3 Bắc Ireland 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Na Uy 2 0 0 2 1 3 -2 0
5 CH Séc 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 San Marino 2 0 0 2 1 8 -7 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Serbia 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Wales 4 1 3 0 8 4 4 6
4 Áo 4 1 1 2 6 7 -1 4
5 Georgia 4 0 2 2 3 5 -2 2
6 Moldova 4 0 1 3 2 11 -9 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Wales 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Serbia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Ireland 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Áo 2 0 1 1 2 3 -1 1
5 Georgia 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 Moldova 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Serbia 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Áo 2 1 0 1 4 4 0 3
4 Wales 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Georgia 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Moldova 2 0 1 1 1 5 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 4 3 1 0 7 3 4 10
2 Serbia 4 2 2 0 9 5 4 8
3 Wales 4 1 3 0 8 4 4 6
4 Áo 4 1 1 2 6 7 -1 4
5 Georgia 4 0 2 2 3 5 -2 2
6 Moldova 4 0 1 3 2 11 -9 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Wales 3 1 2 0 6 2 4 5
2 Serbia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Ireland 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Áo 2 0 1 1 2 3 -1 1
5 Georgia 2 0 1 1 2 3 -1 1
6 Moldova 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ireland 3 2 1 0 6 3 3 7
2 Serbia 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Áo 2 1 0 1 4 4 0 3
4 Wales 1 0 1 0 2 2 0 1
5 Georgia 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Moldova 2 0 1 1 1 5 -4 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ba Lan 4 3 1 0 10 5 5 10
2 Montenegro 4 2 1 1 9 4 5 7
3 Đan Mạch 4 2 0 2 7 5 2 6
4 Romania 4 1 2 1 6 4 2 5
5 Armenia 4 1 0 3 4 10 -6 3
6 Kazakhstan 4 0 2 2 3 11 -8 2
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đan Mạch 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Ba Lan 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Montenegro 1 1 0 0 5 0 5 3
4 Armenia 2 1 0 1 3 7 -4 3
5 Kazakhstan 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Romania 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Romania 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Ba Lan 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Montenegro 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Đan Mạch 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Armenia 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Kazakhstan 2 0 0 2 1 9 -8 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ba Lan 4 3 1 0 10 5 5 10
2 Montenegro 4 2 1 1 9 4 5 7
3 Đan Mạch 4 2 0 2 7 5 2 6
4 Romania 4 1 2 1 6 4 2 5
5 Armenia 4 1 0 3 4 10 -6 3
6 Kazakhstan 4 0 2 2 3 11 -8 2
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Đan Mạch 3 2 0 1 5 2 3 6
2 Ba Lan 2 2 0 0 5 3 2 6
3 Montenegro 1 1 0 0 5 0 5 3
4 Armenia 2 1 0 1 3 7 -4 3
5 Kazakhstan 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Romania 2 0 1 1 1 4 -3 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Romania 2 1 1 0 5 0 5 4
2 Ba Lan 2 1 1 0 5 2 3 4
3 Montenegro 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Đan Mạch 1 0 0 1 2 3 -1 0
5 Armenia 2 0 0 2 1 3 -2 0
6 Kazakhstan 2 0 0 2 1 9 -8 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Anh 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Slovenia 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Slovakia 4 2 0 2 7 2 5 6
4 Lithuania 4 1 2 1 5 7 -2 5
5 Scotland 4 1 1 2 6 8 -2 4
6 Malta 4 0 0 4 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovakia 3 2 0 1 7 1 6 6
2 Anh 2 2 0 0 5 0 5 6
3 Lithuania 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Slovenia 2 1 1 0 1 0 1 4
5 Scotland 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Malta 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovenia 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Anh 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Scotland 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Lithuania 2 0 1 1 1 5 -4 1
5 Slovakia 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 Malta 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Anh 4 3 1 0 6 0 6 10
2 Slovenia 4 2 2 0 4 2 2 8
3 Slovakia 4 2 0 2 7 2 5 6
4 Lithuania 4 1 2 1 5 7 -2 5
5 Scotland 4 1 1 2 6 8 -2 4
6 Malta 4 0 0 4 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovakia 3 2 0 1 7 1 6 6
2 Anh 2 2 0 0 5 0 5 6
3 Lithuania 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Slovenia 2 1 1 0 1 0 1 4
5 Scotland 1 0 1 0 1 1 0 1
6 Malta 2 0 0 2 1 6 -5 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Slovenia 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Anh 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Scotland 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Lithuania 2 0 1 1 1 5 -4 1
5 Slovakia 1 0 0 1 0 1 -1 0
6 Malta 2 0 0 2 0 4 -4 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 3 1 0 15 1 14 10
2 Italia 4 3 1 0 11 4 7 10
3 Israel 4 3 0 1 8 5 3 9
4 Albania 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 Macedonia FYR 4 0 0 4 4 11 -7 0
6 Liechtenstein 4 0 0 4 1 16 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 2 2 0 0 12 0 12 6
2 Israel 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Albania 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Italia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 3 5 -2 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Italia 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Israel 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Tây Ban Nha 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Albania 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 1 6 -5 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 4 3 1 0 15 1 14 10
2 Italia 4 3 1 0 11 4 7 10
3 Israel 4 3 0 1 8 5 3 9
4 Albania 4 2 0 2 4 6 -2 6
5 Macedonia FYR 4 0 0 4 4 11 -7 0
6 Liechtenstein 4 0 0 4 1 16 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 2 2 0 0 12 0 12 6
2 Israel 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Albania 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Italia 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 3 5 -2 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Italia 3 3 0 0 10 3 7 9
2 Israel 2 2 0 0 5 1 4 6
3 Tây Ban Nha 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Albania 1 1 0 0 2 0 2 3
5 Macedonia FYR 2 0 0 2 1 6 -5 0
6 Liechtenstein 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 4 4 0 0 21 1 20 12
2 Hy Lạp 4 3 1 0 9 2 7 10
3 Bosnia 4 2 1 1 8 5 3 7
4 Đảo Síp 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Estonia 4 1 0 3 5 15 -10 3
6 Gibraltar 4 0 0 4 2 17 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Bosnia 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Hy Lạp 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Estonia 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Đảo Síp 2 1 0 1 3 4 -1 3
6 Gibraltar 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 9 0 9 6
2 Hy Lạp 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Bosnia 2 0 1 1 1 5 -4 1
4 Đảo Síp 2 0 0 2 0 4 -4 0
5 Gibraltar 2 0 0 2 1 7 -6 0
6 Estonia 2 0 0 2 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 4 4 0 0 21 1 20 12
2 Hy Lạp 4 3 1 0 9 2 7 10
3 Bosnia 4 2 1 1 8 5 3 7
4 Đảo Síp 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Estonia 4 1 0 3 5 15 -10 3
6 Gibraltar 4 0 0 4 2 17 -15 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 12 1 11 6
2 Bosnia 2 2 0 0 7 0 7 6
3 Hy Lạp 2 1 1 0 3 1 2 4
4 Estonia 2 1 0 1 4 2 2 3
5 Đảo Síp 2 1 0 1 3 4 -1 3
6 Gibraltar 2 0 0 2 1 10 -9 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Bỉ 2 2 0 0 9 0 9 6
2 Hy Lạp 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Bosnia 2 0 1 1 1 5 -4 1
4 Đảo Síp 2 0 0 2 0 4 -4 0
5 Gibraltar 2 0 0 2 1 7 -6 0
6 Estonia 2 0 0 2 1 13 -12 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Ukraine 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Iceland 4 2 1 1 6 5 1 7
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 1 2 1 5 5 0 5
5 Phần Lan 4 0 1 3 3 6 -3 1
6 Kosovo 4 0 1 3 1 12 -11 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ukraine 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Iceland 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Croatia 2 1 1 0 3 1 2 4
5 Phần Lan 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Kosovo 1 0 0 1 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Ukraine 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Iceland 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Kosovo 3 0 1 2 1 6 -5 1
6 Phần Lan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 4 3 1 0 10 1 9 10
2 Ukraine 4 2 2 0 7 3 4 8
3 Iceland 4 2 1 1 6 5 1 7
4 Thổ Nhĩ Kỳ 4 1 2 1 5 5 0 5
5 Phần Lan 4 0 1 3 3 6 -3 1
6 Kosovo 4 0 1 3 1 12 -11 1
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Ukraine 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Iceland 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ 2 1 1 0 4 2 2 4
4 Croatia 2 1 1 0 3 1 2 4
5 Phần Lan 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Kosovo 1 0 0 1 0 6 -6 0
Thứ tự xếp hạng Trận Thắng Hòa Thua +/- Điểm
1 Croatia 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Ukraine 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Iceland 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Thổ Nhĩ Kỳ 2 0 1 1 1 3 -2 1
5 Kosovo 3 0 1 2 1 6 -5 1
6 Phần Lan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Chọn ngày Hôm nay »
BẢNG XẾP HẠNG
1 Chelsea 22 32 55
2 Arsenal 22 27 47
3 Tottenham 22 29 46
4 Liverpool 22 24 45
5 Man City 22 15 43
6 Man United 22 12 41
7 Everton 22 10 36
8 West Bromwich 22 2 32
9 Stoke City 22 -6 28
10 West Ham 22 -7 28
11 Southampton 22 -4 27
12 Bournemouth 22 -7 26
13 Burnley 22 -9 26
14 Watford 22 -13 24
15 Leicester City 22 -13 21
16 Middlesbrough 22 -7 20
17 Swansea City 22 -25 18
18 Crystal Palace 22 -11 16
19 Hull City 22 -27 16
20 Sunderland 22 -22 15
Xem thêm »
1 Bayern Munich 17 30 42
2 RB Leipzig 17 19 39
3 Hoffenheim 17 13 31
4 Dortmund 17 17 30
5 Hertha 17 6 30
6 Frankfurt 17 7 29
7 Cologne 17 6 26
8 Leverkusen 17 1 24
9 Freiburg 17 -7 23
10 Schalke 04 17 2 21
11 Mainz 17 -4 21
12 Wolfsburg 17 -8 19
13 Augsburg 17 -6 18
14 M'gladbach 17 -10 17
15 Werder Bremen 17 -15 16
16 Hamburg 17 -18 13
17 Ingolstadt 17 -14 12
18 Darmstadt 17 -19 9
Xem thêm »
1 Juventus 20 26 48
2 Roma 21 24 47
3 Napoli 21 23 44
4 Lazio 21 11 40
5 Internazionale 21 11 39
6 Atalanta 21 9 38
7 Milan 20 7 37
8 Fiorentina 20 8 33
9 Torino 21 7 30
10 Bologna 20 -5 26
11 Cagliari 21 -14 26
12 Udinese 21 -3 25
13 Chievo 21 -9 25
14 Sassuolo 21 -4 24
15 Genoa 21 -5 24
16 Sampdoria 21 -5 24
17 Empoli 21 -14 21
18 Crotone 20 -20 10
19 Palermo 21 -24 10
20 Pescara 20 -23 9
Xem thêm »
1 Monaco 21 43 48
2 Nice 21 21 46
3 PSG 21 26 45
4 Lyon 20 16 37
5 Guingamp 21 4 31
6 S-E'tienne 21 3 30
7 Marseille 21 -2 30
8 Rennes 21 -4 29
9 Bordeaux 21 -5 29
10 Toulouse 21 -1 26
11 Nantes 21 -14 25
12 Nancy 20 -7 24
13 Montpellier 21 -5 23
14 Lille 21 -7 23
15 Dijon 21 -3 21
16 Bastia 21 -7 21
17 Caen 20 -12 21
18 Metz 20 -16 21
19 Angers 21 -10 20
20 Lorient 21 -20 18
Xem thêm »
1 Real Madrid 18 31 43
2 Sevilla 19 17 42
3 Barcelona 19 34 41
4 Atlético Madrid 19 18 35
5 Sociedad 19 6 35
6 Villarreal 19 12 31
7 Bilbao 19 3 29
8 Celta Vigo 19 -4 27
9 Espanyol 19 -1 26
10 Eibar 19 -3 26
11 Las Palmas 19 -2 25
12 Deportivo Alavés 19 -3 23
13 Real Betis 19 -10 22
14 Málaga 19 -6 21
15 Valencia 18 -5 19
16 Deportivo 19 -5 19
17 Leganés 19 -16 18
18 Sporting Gijón 19 -18 13
19 Granada 19 -26 10
20 Osasuna 19 -22 9
Xem thêm »
1 Hà Nội FC 26 17 50
2 Hải Phòng 26 15 50
3 SHB Đà Nẵng 26 16 49
4 Than Quảng Ninh 26 8 44
5 Quảng Nam 26 12 42
6 FLC Thanh Hóa 26 9 42
7 Sài Gòn FC 26 2 36
8 Sanna Khánh Hoà 26 4 36
9 Sông Lam Nghệ An 26 -2 34
10 B. Bình Dương 26 2 34
11 XSKT Cần Thơ 26 1 34
12 Hoàng Anh Gia Lai 26 -11 30
13 Long An 26 -28 19
14 Đồng Tháp 26 -45 8
Xem thêm »