ĐỘI BÓNG: Newcastle United

WEBSITE ĐỘI BÓNG »
Tên đầy đủ:
NEWCASTLE UNITED FC
Thành lập: 1892
Địa chỉ: St. James' Park
Quốc gia: ANH
Số điện thoại: +44 (844) 372 1892
Email: admin@nufc.co.uk