Adelaide United vs Sydney

Australia - A-League - 03:00 - Ngày 14/01/2018

Sân đấu:
Trọng tài: