Kitchee vs Southern District

Hong Kong - HKFA 1st Division - 05:30 - Ngày 14/01/2018

Sân đấu:
Trọng tài: