Augsburg vs Hannover

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 10:00 - Ngày 12/01/2017

Sân đấu: Estadio Nuevo Mirador
Trọng tài: