Dortmund vs Standard Liège

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 12:00 - Ngày 13/01/2017