Elfsborg vs Odd

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 07:00 - Ngày 21/03/2017

Sân đấu:
Trọng tài:

Tỷ lệ trước trận

Cả trận Hiệp 1
CHÂU Á -0.98 0 : 1/2 0.88 -0.92 0 : 1/4 0.8
BÀN THẮNG 3 0.88
1
1 1/4 0.98
0.9
CHÂU ÂU 2.0000 3.4000 3.2500 2.4800 2.1500 3.9500