Ružomberok vs Liptovský Mikuláš

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 07:30 - Ngày 12/01/2017