Sparta Praha vs Freiburg

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 08:00 - Ngày 12/01/2017