Arsenal vs Bayern Munich

Quốc tế - Giao hữu cấp CLB - 07:00 - Ngày 19/07/2017

Arsenal 19/7 Bayern Munich
0 - 0
Trọng tài:
Sân đấu: Shanghai Stadium